header_1000x205.jpg->description

ZÁKONY SPOLKOVÉHO ŠTÁTU ŠTAJERSKO – PRÁVNE TEXTOVÉ VYDANIE S PREHĽADOM JUDIKATÚRY

Práca bola publikovaná v rokoch 1996, 2000 a 2002. Najprv ako titulok v slávnej KODEX-sérii nakladateľstva ORAC (dnes Lexis Nexis).

V roku 1996 nebolo štajerské spolkové právo sprístupnené na internete. Existovali len právne edície individuálnych zákonov, ako napríklad stavebné právo alebo rybárske zákony. KODEX obsahoval kolekciu zákonov týkajúcich sa ústavného a organizačného práva, obecného práva, správneho práva, finančného práva, interného správneho práva, kultúrneho práva, agrikultúrneho a lesníckeho práva, obchodného práva, pozemkového práva, stavebného a dopravného práva a tiež aj práva sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. Mnohé z týchto zákonov predtým neboli k dispozícii v konsolidovanej verzii.

Od 2. vydania bola tlačená tiež judikatúra vzťahujúca sa k zákonom spolu s právnymi vetami rozhodnutí.

V 3. vydaní mala kniha 1120 strán.