header_1000x205.jpg->description

Team

Mag. Ralph Kilches

Advokát

 •  štúdium na Univerzite Karla-Franzensa v meste Graz 1992-1997
 • „Gerichtsjahr“ (právna prax) na Vrchnom krajinskom súde Graz 1997-1998
 •  Prax ako koncipient 1999-2004
 •  Absolvovanie skúšky do advokátskej komory s vyznamenaním roku 2004
 •  Založenie vlastnej advokátskej kancelárie roku 2006 v 1080 Viedeň

Pracovné jazyky

 •  nemčina
 •  angličtina
 •  francúzština

Členstvá

 • Advokátska komora Viedeň
 • Členstvá v rôznych štátnych a medzinárodných advokátskych alebo obchodných organizáciách

Publikácie

 • okolo 160 publikovaných článkov o národnom a EU-daňovom práve a práve rozhodcovského konania
 • Komentár k európskemu zákonu o dani z pridanej hodnoty DPH (Linde Verlag 1999)

Pedagogická činnosť:

 •  Vysoká odborná škola Joanneum Graz
 •  Campus 02, Graz
 •  prednášky na Univerzite Viedeň, Graz, Innsbruck a Salzburg
 •  Akadémia komory hospodárskych kontrolórov

Semináre/Kurzy:

 • E-komercia
 • Právo duševného vlastníctva
 • Ochrana údajov
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Vrátenie daní v rozpore s právnymi predpismi EÚ
 • Európske daňové právo
 • Poistenie právnej ochrany
 • Softvérové právo

Mag. Raimund Lackner, LL.M. (McGeorge)

Advokát (nezávislý advokát v spolupráci)

Špecializácia:

 • Mergers & Acquisition (fúzie a prebratia spoločností)
 • Medzinárodné právo obchodných spoločností a medzinárodné zmluvné právo
 • Nehnuteľnosti
 • Verejné právo
 • Právo životného prostredia a odpadov
 • Reštrukturalizácia a insolvencia
 • Poľovnícke právo
 • Energetické právo

Odborná činnosť:

Právnická kancelária pre M&A, nehnuteľnosti, národné a medzinárodné zmluvné právo, právo obchodných spoločností a verejné právo, hlavne pre licenčné konanie/povoľovací postup, právo životného prostredia a odpadov a tiež aj energetické právo.

Člen predstavenstva a dozornej rady v rakúskych kapitálových spoločnostiach a nadáciách

Pracovné jazyky:

 •  nemčina
 •  angličtina

Vzdelanie:

 • Štúdium práva na Univerzite Karla-Franzensa Graz (Mag.iur.)
 • Akadémia Europea Bolzano (európske a medzinárodné civilné právo)
 • Pravna Fakulta, Maribor (námorné a verejné medzinárodné právo)
 • Právna škola McGeorge, Kalifornia (LL.M. z International Business Practice)

Pedagogická činnosť:

Lektor pre ekonomické a obchodné právo na Odbornej akadémii Budyšín (Nemecko) a na WKO Kampuse Viedeň a tiež aj lektor pre pracovné a zmluvné právo na Rakúskej Greenkeeper akadémii.

Mag. Raimnud Lackner, LL.M. je odborníkom v oblasti Mergers & Acquisition (fúzie a prebratia spoločností), ďalej v oblastiach nehnuteľností, vnútroštátneho a medzinárodného zmluvného práva, práva obchodných spoločností a verejného práva, hlavne pre licenčné právo/ schvaľovacie konanie a tiež aj v oblasti práva životného prostredia a odpadov a energetického práva.

Ustavične dozerá na medzinárodné transakcie M&A pre svojich klientov z verejného aj súkromného sektora, rovnako ako aj pre inštitucionálnych a súkromných investorov.

Pred založením svojej vlastnej advokátskej kancelárie pracoval ako právny poradca pre Reiffeisen Renergie a ako výkonný riaditeľ v spoločnostiach veterných parkov. Právnické vzdelanie ukončil u Advokáti Schönherr, Advokáti Eisenberger & Herzog a Advokáti Bryan Davis a Higgs v Atlante.

Raimund Lackner študoval právo na Karla-Franzensa Univerzite Graz a Univerzite Maribor a tiež aj International Business Practice na Právnickej škole McGeorge v Kalifornii. Publikoval na tému problematiky politiky štátnej pomoci v spojitosti s verejným záujmom. Tiež prednášal obchodné a korporačné právo na WKO campus Viedeň, na Odbornej akadémii Budyšín (Nemecko) a na Rakúskej Greenkeeper akadémii.

 

Mag. Lenka Svedova, LL.M.

Koncipient

 • Štúdium právnickej vedy na Univerzite Viedeň 2003-2009
 • Profesionálne-vzdelávací právny program o medzinárodných vzťahoch 2009
 • „Gerichtsjahr“ (právna prax) na Vrchnom krajinskom súde Viedeň 2010
 • Prax ako koncipient od 2011
 • Koncipient v advokátskej kancelárii KILCHES od 2014
 • 2016  advokátske skúšky s veľmi dobrým prospechom

Pracovné jazyky:

 • nemčina
 • angličtina
 • slovenčina
 • čeština
 • základné znalosti srbčiny,  chorvátčiny a turečtiny

Členstvá:

 • Advokátska komora Viedeň
 • Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)