header_1000x205.jpg->description

Team

Mag. Ralph Kilches

Advokát

 •  štúdium na Univerzite Karla-Franzensa v meste Graz 1992-1997
 • „Gerichtsjahr“ (právna prax) na Vrchnom krajinskom súde Graz 1997-1998
 •  Prax ako koncipient 1999-2004
 •  Absolvovanie skúšky do advokátskej komory s vyznamenaním roku 2004
 •  Založenie vlastnej advokátskej kancelárie roku 2006 v 1080 Viedeň

Pracovné jazyky

 •  nemčina
 •  angličtina
 •  francúzština

Členstvá

 • Advokátska komora Viedeň
 • Členstvá v rôznych štátnych a medzinárodných advokátskych alebo obchodných organizáciách

Publikácie

 • okolo 160 publikovaných článkov o národnom a EU-daňovom práve a práve rozhodcovského konania
 • Komentár k európskemu zákonu o dani z pridanej hodnoty DPH (Linde Verlag 1999)

Pedagogická činnosť:

 •  Vysoká odborná škola Joanneum Graz
 •  Campus 02, Graz
 •  prednášky na Univerzite Viedeň, Graz, Innsbruck a Salzburg
 •  Akadémia komory hospodárskych kontrolórov

Semináre/Kurzy:

 • E-komercia
 • Právo duševného vlastníctva
 • Ochrana údajov
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Vrátenie daní v rozpore s právnymi predpismi EÚ
 • Európske daňové právo
 • Poistenie právnej ochrany
 • Softvérové právo

Mag. Lenka Svedova, LL.M.

Koncipient

 • Štúdium právnickej vedy na Univerzite Viedeň 2003-2009
 • Profesionálne-vzdelávací právny program o medzinárodných vzťahoch 2009
 • „Gerichtsjahr“ (právna prax) na Vrchnom krajinskom súde Viedeň 2010
 • Prax ako koncipient od 2011
 • Koncipient v advokátskej kancelárii KILCHES od 2014
 • 2016  advokátske skúšky s veľmi dobrým prospechom

Pracovné jazyky:

 • nemčina
 • angličtina
 • slovenčina
 • čeština
 • základné znalosti srbčiny,  chorvátčiny a turečtiny

Členstvá:

 • Advokátska komora Viedeň
 • Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)