wirtschaftsstrafrecht.jpg->description

Biele Goliere

Zločiny bielych golierov sú celosvetovým všeobecným pojmom, ktorý zahŕňa okrem iného aj tieto termíny:

Podvod, sprenevera, nedbanlivé a úmyselné poškodenie veriteľov, priestupky a trestné činy na základe zákona o obchodných spoločnostiach, akciová spoločnosť, podvody v rámci dohôd o ponuke, finančné trestné činy, zločiny životného prostredia, priestupky na akciovom trhu, priestupky proti duševnému vlastníctvu v súvislosti s autorskými právami, patentové právo a ďalšie.

Vybrané referenčné prípady

  • Obhajoba a stíhanie porušovania autorských práv
  • Sprenevera a poškodenie nárokov voči výkonnému riaditeľovi
  • Podvod pri poskytovaní pôžičiek a úverov
  • Zneužitie orgánových funkcií vedením
  • Obrana proti obvineniu z nedbanlivých klamlivých insolventných praktík po bankrote
  • Zodpovednosť výkonného riaditeľa na základe BAO (Rakúsky federálny daňový poriadok)
  • Pomoc pri reštrukturalizácii a bankrote