bankrecht.jpg->description

Bankové Právo

Oblasť praxe zahŕňa právne poradenstvo pre banky a ich klientov vo všetkých právnych smeroch s ohľadom na bankové transakcie, úverové dohody a ich účtovanie, financovanie, investície a tiež aj zostavovanie predbežného investičného plánu a burzy spoločností.

Jadrom sporov sú zvyčajne tzv. „Interzedentenhaftungen“ (spoluzodpovednosť príbuzných/členov rodiny a tretej strany), ďalej zákonnosť (čiastočného) ukončenia obchodných vzťahov zahrňujúca škody vzniknuté v dôsledku ich ukončenia, šírenie nepresných informácií o bonite a tiež aj škody vyplývajúce z investícií do cenných papierov a investičných produktov.

Vybrané referenčné prípady

  • Otázky ohľadom výkladu a interpretácie BWG - Rakúsky zákon o bankovníctve (napr. vlastný kapitál, otázky dozorného práva)
  • Škody vyplývajúce z nesprávnych údajov v úverovom registri
  • Nezákonné uzamknutie/zablokovanie limitov na bankových účtoch
  • Speňaženie predmetov zástavy
  • Posúdenie prospektov
  • Zodpovednosť za chyby v prospekte
  • Zodpovednosť za investičné poradenstvo o opciách, akciách, vládnych dlhopisoch
  • Zodpovednosť Úradu pre dohľad nad finančným trhom
  • Škody spôsobené menovými špekuláciami