arzthaftung.jpg->description

ZANEDBANIE POVINNEJ LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI

Zanedbanie povinnej starostlivosti zo strany lekára môže nastať. Lekár alebo nemocnica nenesú zodpovednosť, pokiaľ sa pacient kompletne neuzdraví, no sú zodpovední za náležitú a starostlivú liečbu podľa aktuálnych a dostupných poznatkov lekárskej vedy. Lekár je tiež viazaný zmierniť bolesti pacienta a zabezpečiť následnú starostlivosť. Tento fakt je zvlášť dôležitý pri nevyliečiteľných ochoreniach. Okrem toho je lekár povinný poskytnúť pacientovi všetky informácie o nadchádzajúcej liečbe. Liečba môže byť považovaná za zákonnú iba vtedy, pokiaľ je pacient o liečbe adekvátne infomovaný a riziká, rovnako ako aj výhody a nevýhody liečby, sú s ním prediskutované. V opačnom prípade je liečba považovaná sama o sebe za ublíženie na zdraví. V takomto prípade je potrebné overiť, či by pacient dal súhlas k liečbe, aj keď by mu boli dané všetky potrebné informácie. V prípade núdze sa kritériá znižujú. Pacient musí byť informovaný o bežných rizikách spojených s konkrétnou liečbou danou v jeho prípade. Lekár musí ďalej spĺňať komplexné záväzné požiadavky na dokumentáciu. Okrem toho je lekár prirodzene zodpovedný napríklad aj za zlú diagnostiku či chirurgické chyby a rovnako aj za chyby pri liečbe a starostlivosti o poranenia alebo iné chyby pri lekárskom dohľade po liečbe.

Odborné lekárske otázky a problémy s dokazovaním sú často v popredí expertízy prípadu a jeho zastupovania. Dokumentácia choroby, poplatkov a škôd je dôležitým aspektom právneho zastúpenia.

Pred začiatkom súdneho procesu sa musí zvyčajne zaobstarať jeden, alebo viac lekárskych posudkov. Keďže odborní lekári sa navzájom poznajú, je výber znalcov v jednotlivých odvetviach lekárstva nesmierne dôležitý.

Zastupujeme pacientov proti nemocniciam/zdravotníckym zariadeniam, sporadicky tiež lekárov proti nárokom pacientov.

Vybrané referenčné prípady:

 • Zubné lekárstvo
  •  nervové poškodenie po resekcii koreňového hrotu
  •  roztrhané nástroje koreňového kanálika
  •  problémy s implantátmi
  •  ortodontické problémy
  •  čeľusťové zlomeniny po extrakcii zubu s poškodením nervu
 • Chirurgia
  •  torakotómia –poškodenie nervov
  •  chirurgia ruky – poškodenie kĺbov
  •  chirurgia kostí – infekcie
  •  ortopédia – mŕtvica, strata krvi
 • Onkológia
  •  nesprávna liečba
  •  lekárska nedbanlivosť/zanedbanie povinnej lekárskej starostlivosti
 • Psychiatria
  •  zlá diagnostika
  •  nesprávna liečba
 • Právne poradenstvo diagnostického centra v otázke ochrany údajov
 • Spory ohľadom vyúčtovania ceny liečby