schiedsverfahren.jpg->description

Právo rozhodcovkého

V porovnaní so štátnym súdom ponúka rozhodcovské konanie množstvo výhod: voľba sídla súdu, voľba skúsených rozhodcov, určenie procesného jazyka, rýchlosť konania, zjednodušené procesné právo, vymáhanie výroku rozhodcu po celom svete pod záštitou Newyorského Dohovoru. Popri medzinárodných rozhodcovských súdoch existuje veľké množstvo národných rozhodcovských inštitúcií, rovnako ako aj rozhodcovských súdov pre trh s komoditami alebo pre priemyselné združenia.

Právne poradenstvo začína s návrhom na rozhodcovskú doložku a zvážením, ktorý arbitrážny súd bude vybraný. V prípade, že vznikne spor, je nevyhnutné zvážiť, či je proces vhodný a koľko úsilia by naň bolo potrebné vynaložiť. Tu môže byť ponúknutý aj tzv. pre-trial assessment. Pre zastúpenie v konaní môže mať kľúčový význam znalosť právnej kultúry rozhodcov a pôsobiacich právnych zástupcov. Rozhodcovské konanie má svoje vlastné pravidlá a v závislosti od vybranej inštitúcie či vybraného práva má tiež vlastné charakteristické znaky.

Mag. Kilches opakovane pôsobil ako rozhodca.

Vybrané referenčné prípady

  • Poradenstvo o návrhu rozhodcovskej doložky
  • Posúdenie odporovateľnosti výroku rozhodcu a následné anulovanie
  • Žiadosť o rozhodcovské konanie podľa pravidiel ICC a UNCITRAL
  • Právne zastúpenie podľa pravidiel ICC, UNCITRAL a LCIA
  • Služby ako rozhodcu podľa pravidiel ICC, UNCITRAL a VIAC
  • Napadnutie platnosti výroku rozhodcu podľa rakúskeho, nemeckého, švajčiarskeho, švédskeho a francúzskeho práva
  • Výkon rozhodcovských rozhodnutí