energierecht.jpg->description

Energetické právo

Veterná energia, fotoelektrina, ropa, plyn: od vypracovania projektu až po výrobu/štátne financovanie, rovnako ako aj kúpna zmluva a obchod. Z toho všetkého vyvstávajú mnohé otázky pokrývajúce všetky oblasti práva.

Vybrané referenčné prípady

  • Financovanie veterných elektrární
  • Expertíza projektov veternej energie
  • Protimonopolná problematika zmlúv o dodávke energií
  • Výklad štandardných zmlúv AIPN (Association of International Petroleum)
  • Akvizícia ťažobných práv
  • Projektové zmluvy spoločností zaoberajúcich sa infraštruktúrou
  • Súťažné spory medzi účastníkmi súťaže
  • Rozhodcovské konanie vyplývajúce z projektových zmlúv