header_1000x205.jpg->description

VITAJTE

na internetovej stránke  Kilches. Moji spolupracovníci a ja pracujeme každý deň na individuálnych riešeniach pre našich klientov. Každý klient má svoje specificke požiadavky, každý prípad dôležité detaily. Veľká pozornosť pri posudzovaní právnych otázok patrí k samozrejmosti našej profesionálnej činnosti.

Internetová stránka kancelárie Vám ponúka prvý náhľad medzi naše činnosti a služby. Pod bodom v menu „Pracovné oblasti“ nájdete okrem špecializácií našej kancelárie aj prehľad všetkých oblastí nášho odborného pôsobenia, v ktorých pracujeme alebo sme pracovali v minulosti. Komplexné právne poradenstvo by tiež malo brať do úvahy špecifické aspekty jednotlivých odvetví, ku ktorým sa vzťahuje. Pod prístupom „Priemyselné odvetia“ pri bode „Pracovné oblasti“ v menu, môžete nájsť relevantné informácie.

Okrem tradičného právneho poradenstva v rámci obchodného práva sme pravidelne poverovaní zastupovaním pred vnútroštátnymi súdmi a úradmi. Vedenie procesov naprieč inštanciami civilného práva je, rovnako ako aj v rámci správneho a ústavného práva, časťou našej každodennej práce. Bod „Spory“ v menu obsahuje ďalšie informácie o vedení procesov a tiež poskytuje náhľad do nami poskytovaných služieb pred medzinárodnými rozhodcovskými súdmi.

Newsletter, ktorý voláme „Právny príspevok“, pravidelne informuje o vybraných právnych novinkách v oblastiach našej praxe. Pokiaľ Vás to zaujalo, prosím prihláste sa doň. V časti „Publikácie“ Vám ponúkame prehľad publikácií napísaných našimi právnikmi.

Medzinárodné zameranie kancelárie je podmienené sieťou kontaktov s inými právnymi kanceláriami, s ktorými spolupracujeme.

Radi odpovieme na Vaše otázky ohľadom pomoci pri konkrétnych záujmoch, špecifických právnych otázkach, či na otázky ohľadom zastupovania v právnych procesoch. Použite náš kontaktný formulár alebo nám pošlite fax. Počas pracovných hodín nás môžete kontaktovať priamo.

R. Kilches

News

5.3.2018

IDRA Business and Law Roundtable Series 2018

Mehr
24.3.2017

Digitale Vervielfältigung vergriffener Bücher nur mit Zustimmung des Rechteinhabers

Zwei Urheber von Werken der Literatur beantragten beim französischen Staatsrat die Nichtigerklärung eines Dekrets, das die gewerbsmäßige Nutzung „vergriffener Bücher“ in digitaler Form erlaubt.  Mehr

24.3.2017

Auswertung von Geheimnissen durch abgeworbene ehemalige Arbeitnehmer

Die Beklagten haben sich während ihrer Tätigkeit für die Klägerin nicht auf unlautere Weise Kundendaten verschafft bzw. zum Abwerben von deren Dienstnehmern verwendet. Mehr

24.3.2017

Product-Key-Zusendung

Microsoft machte neben Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen wegen Verletzung seines Markenrechts auch urheberrechtliche Ansprüche gegen die Beklagte wegen Anbietens eines Product-Keys an Dritte geltend.  Mehr

NEWSLETTER PRIHLÁSENIE

Tu sa môžete prihlásiť do newsletteru, ktorý Vás bude informovať o vybraných novinkách z oblastí našej praxe. Získavať ho môžete prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštou.

Prihlásenie